vszp

Profil

 
 

 

 

Mgr. Rastislava Godálová

majiteľka VIP fitness štúdia
osobný fitness coach

VZDELANIE

1994 – 1998 FTVŠ UK Bratislava odbor
trénerstvo fitness
1999 IFAA Aerobic instructor licencia B
2000 IFAA Aerobic instructor licencia A
2000 IFAA Bodystyling diplom
2000 IFAA Step diplom
2001, 2002 Aerobik kongres Mníchov Nemecko
2002 I.C.E. Tomahawk Indoor Cycling Education
2003 Aerobik kongres Heidelberg Nemecko
2005, 2006 Medzinárodný fitness a aerobik

kongres Taliansko
2007 Medzinárodný fitness a aerobik kongres Rakúsko
2008 Bosu tréner Sydney Austrália
2010 Face Czech academy Základy výživy

KARIÉRA

2000 – 2006 otvorenie 1. Fitneess centra
2006 – 2013 otvorenie 2. Fitness centra
2014 otvorenie Fitness štúdia
2001 založenie 1. Školy aerobiku a fitness na Slovensku