vszp

Fitness

Fitness zóna je vybavená profesionálnymi strojmi a pomôckami:

Kinesis - multikladkový stroj, na ktorom je možné odcvičiť 300 cvikov,

Balačné pomôcky a lavičky vhodné hlavne pre klientov so zdravotnými obmedzeniami